Humaan hart

door lievendebrouwere

  
Dit zijn Rami Amis, een Syrische vluchteling en zijn zwemtrainer Carine Verbauwen. Hij bereidt zich voor op de Olypische Spelen, zij maakt dat mogelijk. Het inspireerde journalist Koen Vidal tot de titel: ‘Hoe iemand die zijn humaan hart volgt tot een veel beter resultaat komt dan afkerige politici.’ Let op de uitdrukking ‘humaan hart’. Ze impliceert dat er ook ‘inhumane harten’ bestaan. En uiteraard weet iedereen wie de bezitters van die inhumane (kille, gevoelloze) harten zijn …