That’s the spirit! 

door lievendebrouwere

  
Get pissed betekent in Engeland: get drunk.