Jeunisme

door lievendebrouwere

  
De verwijzing naar het specifieke stemgedrag van jongeren na het Brexit-referendum lijkt wel een terugkeer naar de jaren twintig van de vorige eeuw, toen Benito Mussolini de ideologie van wat later hier en daar het jeunisme genoemd werd, propageerde als onderdeel van het fascisme. Toen zijn aanhangers scandeerden ‘Il Duce ha sempre ragione’ (heeft altijd gelijk) vroeg hij met hem te herhalen dat ‘La Giovinezza’ altijd gelijk had en niet hijzelf. Hoe nederig toch vanwege een dictator om een andere macht boven de zijne te erkennen, maar dan wel de macht van de leeftijdscategorie die hem steunde. Proberen sommigen in Europa iets soortgelijks te doen? En zo ja, mogen hen dan fascistische oogmerken worden toegeschreven? 

(Mark Grammens)