De EU, uw vriend

door lievendebrouwere

  

In juni had de directrice van de Parijse gevangenis waar terrorist en aanslagpleger Salah Abdeslam verblijft, aan de alarmbel getrokken: haar gevangenis was overbevolkt. Er is plaats voor 3000 gevangenen, maar er zitten er momenteel 4500, en dat is onhoudbaar. Toen een Franse politicus onlangs een kijkje ging nemen, stelde hij verbaasd vast dat er voor Abdeslam niet minder dan … vier cellen waren gereserveerd, waarvan er één was ingericht als persoonlijke fitnessruimte. Als reden werd opgegeven dat Abdeslam afgezonderd moet worden gehouden omdat zijn leven anders in gevaar is: medegevangenen zouden wraak willen nemen voor de aanslagen in Parijs. 

Dat is niet wat je noemt een overtuigende reden. In de Europese gevangenissen zitten genoeg moslims die het voor Abdeslam willen opnemen. De man is echt niet zonder bescherming van zijn geloofsgenoten. Er valt zelfs veel voor te zeggen dat niemand het zal wagen een vinger naar Abdeslam uit te steken uit vrees voor represailles. Maar zelfs als hij werkelijk gevaar liep, is er nog altijd geen reden om hem zo in de watten te leggen en speciaal voor hem een fitnesskamer in te richten, en dat dan nog in een overbevolkte gevangenis. Het heeft er dus sterk de schijn van dat Abdeslam een voorkeursbehandeling geniet. Hoe zou dat komen? Worden moslims niet overal gediscrimineerd? Zijn zij niet wereldwijd het slachtoffer van racisme, islamofobie en haat? 

Wat doet een mens als hij het antwoord op een vraag niet weet? Hij gaat ten rade bij de Europese Unie, die verzameling van wijzen die op alles een antwoord heeft. En inderdaad, onder resolutie 1743 van de Europese Commissie leest hij het volgende: 

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

Ziezo, dat is duidelijk: islamofobie moet uitgeroeid worden. En daar zijn alle middelen goed voor. Zoals het reserveren van vier cellen voor één moslim in een overbevolkte gevangenis. Aangezien Europa langzaam maar zeker op weg is om één grote gevangenis te worden, weten we meteen welke plaats de moslim in het toekomstige Europa zal innemen. Moorden en terreuraanslagen vormen geen bezwaar, wel integendeel.