Wij allen …

door lievendebrouwere

  
… hebben haar vermoord, het zusje met de blonde haren, dat in ons woonde en dat wij waren. 

Advertenties