Christenhaat

door lievendebrouwere

  
Turkije, een echte mislukte militaire coup of een door Erdogan in scène gezet theaterstuk om een dictatuur op te richten? Veel kans dat het dit laatste is. Doe me denken aan de Rijksdagbrand in Berlijn waardoor Hitler helemaal de macht kon grijpen. Iets gelijkaardigs heeft in Turkije plaatsgehad wellicht. Turkije, lid van de NATO en buur van Europa. Wat nu? Ik herinner me dat nog geen tien jaar geleden veel vrijzinnigen erop aandrongen om Turkije zo snel mogelijk lid te laten worden van de Europese Unie.

Ooit was ik uitgenodigd door de Vrijzinnig Humanistische Vereniging van Brussel voor een tweespraak met Dirk Verhofstadt, publicist en broer van de voorzitter van de liberale fractie in het Europese Parlement, in de grote aula van de VUB. De belangrijkste vraag, zei Verhofstadt, die hij mij wou stellen om te zien of ik betrouwbaar was, was of ik voor toetreding van Turkije tot de EU was of niet. Was ik dat niet, dan was duidelijk dat ik intolerant was, want ik wou Europa reserveren voor christelijke landen. Turkije moest lid worden, zo snel mogelijk, zei hij, zodat niemand nog kon beweren dat er een culturele band bestaat tussen de Europese beschaving en het christelijke geloof. Turkije was de wig die moest gedreven worden tussen beide. Wat zeggen Verhofstadt en zijn denkgenoten vandaag?

Turkije mag het inmiddels voor voor decennia vergeten om tot de EU toe te kunnen treden. Maar dat zal Erdogan worst wezen. Hij verlangt niet naar Europees lidmaatschap, maar naar herstel van het Ottomaanse Rijk dat zich ver in Azië, Noord-Afrika en delen van Oost-Europa uitstrekte. Wat mij vooral intrigeert door mijn herinnering aan de ontmoeting met Dirk Verhofstadt op de VUB, is hoe atheïsten vandaag hun toenmalig nogal arrogant pleidooi voor Turks EU-lidmaatschap vandaag uitleggen. En waarom niemand van hen durft toegeven dat deze roep louter door hun rabiate antichristelijke houding was geïnspireerd. Merkwaardig is ook dat vandaag niemand nog herinnert aan de lofzangen van Etienne Vermeersch op de islam – onder andere in uitzending van het Vrije Woord (vreemd dat niemand dit zich nog herinnert) – niet omdat hij de islam genegen was, integendeel, maar omdat ze er kon voor zorgen dat het christendom concurrentie kreeg. Het pleidooi van vrijzinnigen als Vermeersch en Verhofstad ligt/lag op dat van de christenhaat. Vandaag zwijgen ze of roeren een andere trom.

(Mark Van de Voorde)

Advertenties