Creatief terrorisme

door lievendebrouwere

  

‘Een politiek motief, narcistische razernij en een gebetonneerd wereldbeeld: de lone wolf die op eigen houtje handelt en zo creatief mogelijk terreur zaait, wordt gedreven door een giftige cocktail aan verwrongen emoties en scheefgetrokken argumenten. En het minste kan hem doen ontvlammen, zelfs een onnozel krantenbericht. Een terrorist blinkt daarom niet bepaald uit in zelfkennis.’ Zo staat het vandaag in de krant. Als je de Boston-bombers als één dader beschouwt, zijn blank en moslim in de fotogalerij netjes en evenredig verdeeld. Als je een beetje gaat rekenen, merk je bovendien dat de blanke terroristen op de foto’s heel wat meer slachtoffers gemaakt hebben dan de moslims. Blijkbaar is dit de nieuwe – en subtielere – manier waarop de media ons diets willen maken dat al dat geweld niets met de islam te maken heeft. Het geeft het begrip ‘creatieve terreur’ een ruimere dimensie, want is de creativiteit waarmee de media de islam uit de wind zetten niet ook een vorm van terreur, geestelijke terreur? Wanneer we vervolgens kijken naar de Duitse piloot die zijn toestel te pletter vloog, wordt er nog een derde vorm van terreur zichtbaar: psychofarmaca-terreur. Net als de chauffeur van Sierre, die een autobus vol kinderen de dood injoeg, was de piloot onder invloed van antidepressiva die, zoals bekend, zelfmoordneigingen veroorzaken (het staat zelfs op de bijsluiter). Nochtans zijn jarenlange pogingen om de farmaceutische industrie aansprakelijk te stellen voor deze terreur op niets uitgedraaid. Twee grote terreur-oorzaken, de islam en de psychofarmaca, worden zorgvuldig vrij gepleit door een derde terreur-oorzaak: de politiek-correcte media. Bestaan alle goede dingen in drieën, alle slechte blijkbaar ook.