Karma

door lievendebrouwere

  
Iemands omwegen zijn de kortste weg naar zijn doel.

Advertenties