Waarheid en werkelijkheid

door lievendebrouwere

  
Wie werkelijk begrip wil krijgen voor de geestelijke wereld, moet onderscheid leren maken tussen werkelijkheid en waarheid. Iets kennen en iets beoordelen is niet hetzelfde. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Men kan over de geestelijke wereld zaken vertellen die juist zijn waargenomen maar die daarom nog niet waar zijn. Hoe paradoxaal het ook klinkt, wie de geestelijke wereld wil betreden moet het oordeelsvermogen uit de gewone wereld meebrengen. Dat is buitengewoon belangrijk. 

Wie zichzelf niets wijsmaakt en ook niets laat wijsmaken in de gewone wereld, zal ook in de spirituele wereld de dingen op de juiste wijze beoordelen. Pas door het oordeelsvermogen dat men meebrengt, wordt de geestelijke werkelijkheid tot waarheid. Wie een dwaas is in de gewone wereld, zal nog dwazer worden in de geestelijke wereld. Wie in de fysieke wereld onnauwkeurig te werk gaat, wordt ongeloofwaardig als hij over de spirituele wereld vertelt. Want de dingen uit de geestelijke wereld worden pas waar wanneer ze met onze zin voor waarheid in aanraking komen.

En vervolgens is een zekere morele gezindheid noodzakelijk. Wie daarmee de geestelijke wereld binnenkomt, zal ook in contact komen met de gezonde krachten van de geestelijke wereld en waarheden leren kennen. Wie echter immorele krachten meebrengt, vooral een onnauwkeurige zin voor waarheid, zal alles misvormd en verwrongen zien en het ook zo vertellen. Dat geldt niet alleen bij de studie van de bovenzinnelijke wereld, maar vooral wanneer de onderzoeker voor een publiek optreedt.

(Rudolf Steiner)

GA 69a – München, 25 november 1912 

Advertenties