Het graf van Jezus

door lievendebrouwere

  
In Jeruzalem zijn Griekse archeologen bezig het graf van Jezus Christus bloot te leggen. Dat zou sinds 1555 niet meer zijn gebeurd. Spannend! Alhoewel. Het probleem is dat je tegenwoordig niks meer kunt geloven als het om zaken gaat die verband houden met Christus. Het onderzoek naar de Lijkwade van Turijn bijvoorbeeld was totaal onbetrouwbaar. Het lijkt wel of de waarheid over christelijke zaken ab-so-luut niet aan het licht mag komen. Vandaar ook de eindeloze reeks boeken met de wildste verhalen over Jezus. Je hoeft trouwens maar het krantenbericht te lezen over die Griekse archeologische expeditie om te weten vanwaar de wind komt. ‘Nog volgens het verhaal zou Jezus zijn opgestaan uit de dood – de vrouwen die zijn lichaam drie dagen later kwamen balsemen, troffen echter niets meer aan.’ Aldus De Morgen. Let op het gebruik van het woordje ‘echter’ – alsof er een tegenstelling zou bestaan tussen de opstanding en het feit dat het graf leeg was. Hoe stelt die journalist (van The National Geographic) zich die opstanding eigenlijk voor? Jezus die in zijn graf weer tot leven komt en daar rustig blijft liggen tot ‘de vrouwen’ komen kijken? En dan roept: surprise! Kom zeg. Soms denk ik dat journalisten eenvoudig niet meer in staat zijn om de waarheid te vertellen. Zelfs als ze zouden willen, komt er altijd wel een woordje of een zinswending tussen geslopen die de zaak scheef trekt.