Plato en Aristoteles

door lievendebrouwere

  Linksboven: de school van Athene (afdeling Scheldewindeke)