Im Westen nicht neues

door lievendebrouwere

  
Van het Westelijk front geen nieuws. Het nieuwe jaar werd er, zoals gebruikelijk, politiek correct ingezet. Op nieuwjaarsavond kwamen bij een aanslag in Istanbul 39 mensen om het leven, waaronder één (Turkse) Belg. Zoals te verwachten viel, werd daar in de sociale media door sommigen met leedvermaak op gereageerd. Zoals eveneens te verwachten viel werd dat in de reguliere media breed en verontwaardigd uitgemeten, terwijl met geen woord werd gerept over het leedvermaak van moslims op diezelfde sociale media. Het ene racisme is duidelijk het andere niet. Als blanken er zich aan bezondigen dan wordt hel en verdoemenis over hen afgeroepen, als moslims hetzelfde doen, dan wordt dat met de mantel der liefde bedekt, alsof ze ontoerekeningsvatbare kinderen zijn die je niks kwalijk kunt nemen. Nee, in 2017 valt niks nieuws te verwachten.