Pervers en perfide

door lievendebrouwere

  

In de Amerikaanse 7de infanterie divisie werd onlangs een moslim tot aalmoezenier benoemd. Khallid Shabazz, een moslim-bekeerling die vroeger Michael Barnes heette, moet er ‘spirituele leiding’ geven aan 14.000 soldaten waarvan de meesten christenen zijn. Het geeft te denken dat dit uitgerekend onder Donald Trump gebeurt. Het doet me onwillekeurig denken aan 9/11, waarvan ik altijd gedacht heb – en nog steeds denk – dat het een samenwerkingsverband was tussen Oost en West, tussen de moslimwereld en de Amerikaanse machthebbers. Op de 1400 aalmoezeniers in het Amerikaanse leger zijn er 5 moslim. Toch werd uitgerekend Shabazz gekozen om een overwegend christelijke divisie spiritueel te leiden. En hij werd niet gekozen door moslims, want in de Amerikaanse legerleiding zitten die volgens mij niet. Ik denk dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe pervers en perfide degenen zijn die de macht bezitten in Amerika.