Vijgen na Pasen

De wereld als een kunstwerk zien

Categorie: nieuws & actualiteit

Gezocht: moraal

  

Een werknemer van Google schreef onlangs in een memo dat het lage percentage vrouwen in de technologiesector te wijten is aan de biologische verschillen tussen man en vrouw. Hij werd prompt ontslagen. ‘Dit is niet het standpunt van het bedrijf’ verklaarde de diversiteitsverantwoordelijke bij de technologiereus. Het is de typische politiek-correcte reactie: iedereen die er andere opvattingen op nahoudt, wordt monddood gemaakt, uitgesloten, ontslagen, gebroodroofd, karakterieel vermoord, enzovoort. En dat gebeurt allemaal in naam van de vrijheid van meningsuiting, de verdraagzaamheid, de gelijkheid, de menselijkheid, de liefde. Anders gezegd, de linkerhand heeft geen idee wat de rechterhand uitspookt. Deze onbewuste contradictie – een klassiek gegeven – is door de politieke-correctheid tot een kunst verheven waarvan we het laatste nog niet gezien hebben. Dat bewijst de Google-affaire. Want wat is hier aan de hand? Een groot technologiebedrijf discrimineert vrouwen, en nog geen klein beetje. In de technologiesector werken namelijk dubbel zoveel mannen als vrouwen, en volgens het politiek-correcte dogma kan dat alleen te wijten zijn aan discriminatie. Google is dus absoluut niet politiek-correct bezig. Nu werkt er bij Google een ingenieur die dat tegenspreekt. Hij vindt dat Google helemaal niet discrimineert en dus wel politiek-correct is. Reactie van Google: de man wordt ontslagen. De vraag rijst wat er gebeurd zou zijn als hij Google had aangeklaagd wegens discriminatie. Waarschijnlijk zou hij promotie hebben gekregen. Moraal van het verhaal: geen. 

Advertenties

In Flanders fields

  

Helen Mirren schittert bij herdenking van Slag bij Passendale. Zo stond het gisteren in de krant. Vreemde titel vond ik dat. Alsof het bij de herdenking van een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis vooral ging om de acteerprestaties van de herdenkenden. Ik besloot de bijgaande video eens te bekijken en zag hoe een ravissante Helen Mirren het beroemde oorlogsgedicht In Fanders Fields op bijna triomfantelijke toon voordroeg. Wat ik verder nog zag of las bevestigde die indruk: de herdenking was vooral een viering van de overwinning. Ieper werd overstroomd door Engelsen. Van Duitsers was er geen spoor te bekennen. Nochtans waren zij de grote verliezers, die door het perfide Albion in deze verschrikkelijke oorlog werden gelokt.

In een tijd waarin men de mond vol heeft van gelijkheid, solidariteit, de Europese gedachte en ‘nooit meer oorlog’, zou je toch denken dat de herdenking van de Slag bij Passendale een gelegenheid was om vrede te sluiten, fouten te erkennen en stil te staan bij het lijden dat het nationalisme veroorzaakt heeft. Maar neen, de Britten maakten er een Britse vertoning van, met als hoogtepunt een Britse actrice die een Brits gedicht voordroeg. Je zou denken dat Helen Mirren, een actrice, iemand met invoelingsvermogen dus, een beetje terughoudendheid en ingetogenheid aan de dag zou leggen. Maar neen, ze gaf uiting aan het Britse triomfantalisme alsof 1917 gisteren was. En dat is tegelijk beschamend en verontrustend. 
 

De humorloze comédienne

  
Hierboven ziet u de Amerikaanse komiek Kathy Griffin die bij wijze van grap poseert met het bebloede hoofd van Donald Trump in haar hand. Veel grover en wansmakelijker kan een grap niet worden en dat heeft ze dan ook mogen ondervinden. Ze kreeg massa’s ‘haatmails’ en haar shows werden afgelast. Zelfs de president twitterde dat ze zich moest schamen. Nu zou je denken dat komische Kathy beseft dat ze te ver is gegaan en dat ze de grens tussen vrije meningsuiting en oproep tot geweld heeft overschreden. Maar niets is minder waar. Tijdens een persconferentie beschuldigde ze Donald Trump ervan haar leven kapot te maken. Hij heeft mij gebroken, verklaarde ze snikkend. 

Kathy keert de zaken dus gewoon om. De foto waarop ze poseert als IS-strijder getuigt van een ongeziene haat. Kan men zich die foto voorstellen met Obama in plaats van Trump? Maar als haar haatboodschap niet geaccepteerd wordt, barst ze in tranen uit en noemt zichzelf het slachtoffer van … haat. Kathy Griffin maakt deel uit van de politiek-correcte kringen die andersdenken al jaren beschuldigen, bedreigen en broodroven. Nu ze een koekje van eigen deeg krijgt, is ze echter in alle staten. Ze beseft niet dat ze in een spiegel kijkt. Dat maakt van de hele affaire een pijnlijke grap, want een komiek die niet om zichzelf kan lachen, dat is … niet om te lachen.

Winter is coming

  
‘We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis, and the nations will accept the New World Order.’   (David Rockefeller)

Dit is Belgisch

  
Morgenavond wordt in het legendarische Wembleystadion de voetbalwedstrijd Tottenham Hotspur – AA Gent gespeeld. Een Engelse ploeg tegen een Belgische ploeg dus. Tenminste op papier, want bij Tottenham spelen drie Belgen mee (zie hierboven) en bij Gent maar twee. Belgisch voetbal is een zeer relatief begrip. 

Tetjes tegen Trump

  

Tijdens een prijsuitreiking protesteerde actrice Bouli Lanners op deze wijze tegen Donald Trump. 

Ik ben blij met Trump

  
De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Hier is hij ooggetuige van de burgeroorlog. Volgens hem klopt er weinig van de westerse berichtgeving over het conflict in Syrië. ,,De Amerikanen en hun bondgenoten willen het land te gronde te richten.”

U bent zeer kritisch op de verslaggeving uit Syrië. Wat zit u dwars?

Er klopt niets van het idee dat er een volksopstand plaats zou hebben tegen president Assad. Ik ben sinds 2010 in Qara en heb met eigen ogen gezien hoe agitatoren van buiten Syrië de protesten tegen de regering organiseerden en jongeren rekruteerden. Die beelden werden door Al Jazeera uitgezonden om de indruk te wekken dat hier een rebellie gaande was. Er werden door buitenlandse terroristen moorden gepleegd, in de soennitische en in de christelijke gemeenschappen, in een poging om onder de Syrische bevolking religieuze en etnische tweespalt te zaaien. Terwijl in mijn ervaring het Syrische volk juist heel eensgezind was. Voor de oorlog was dit een harmonieus land: een seculiere staat waarin verschillende geloofsgemeenschappen vreedzaam naast elkaar leefden. Er was nauwelijks armoede, het onderwijs was gratis, de gezondheidszorg goed. Het was alleen niet mogelijk om vrijelijk je politieke mening te uiten. Maar dat kon de meeste mensen niks schelen.

Zuster Agnès-Mariam, de Libanees-Franse moeder overste van uw Mar Yakub (‘heilige Jacob’) klooster, wordt ervan beschuldigd te heulen met het regime. Zij heeft vrienden tot op het hoogste niveau.

Zuster Agnès-Mariam helpt de bevolking: zij heeft recent een gaarkeuken geopend in Aleppo, waar vijf keer per week 25.000 maaltijden worden bereid. Kijk, het is miraculeus dat wij nog leven. Dat hebben we te danken aan het regeringsleger van Assad en aan Vladimir Poetin omdat hij besloot om in te grijpen toen de rebellen de macht dreigden over te nemen. Toen duizenden terroristen bij Qara waren neergestreken waren wij ons leven niet zeker. Ze kwamen uit de Golfstaten, Saoedi- Arabië, Europa, Turkije, Libië. Veel Tsjetsjenen. Ze vormden een buitenlandse bezettingsmacht, allemaal gelieerd aan al-Qaeda en afsplitsingen. Tot de tanden bewapend door het Westen en zijn bondgenoten en met een wedde om u tegen te zeggen. Ze zeiden letterlijk: ‘Dit land behoort nu ons’. Vaak zaten ze onder de drugs, ze bestreden elkaar onderling, ’s avonds schoten ze in het wilde weg. We hebben ons lang in de cryptes van het klooster schuil moeten houden. Toen het regeringsleger hen verjoeg, was iedereen blij: de Syrische burgers, die de buitenlandse rebellen haten en wij omdat de rust terugkeerde.

U zegt: het Syrische leger beschermt de burgers terwijl er allerlei berichten zijn over oorlogsmisdaden door Assads troepen, bijvoorbeeld de bombardementen met vatbommen.


Weet u dan niet dat de berichtgeving over Syrië de grootste medialeugen van deze tijd is? Over Aleppo is pure onzin verkocht: het waren juist de rebellen die er plunderden en moorden. Denkt u dat het volk stom is? Denkt u dat die mensen gedwongen worden om te juichen voor Assad en Poetin? Het is de Amerikanen te doen om pijpleidingen en grondstoffen in deze regio en om het tegenwerken van Poetin. En Saoedi-Arabië en Qatar willen in Syrië een soennitische staat vestigen, zonder vrijheid van godsdienst. Daarom moet Assad weg. Weet u: toen het Syrische leger zich opmaakte voor de slag om Aleppo kwamen moslimmilitairen bij mij om te worden gezegend. Tussen gewone moslims en christenen is er geen probleem. Het zijn die radicale islamistische, door het Westen gesteunde rebellen die ons willen uitmoorden. Zij zijn allemaal al-Qaeda en IS. Er zijn helemaal geen gematigde strijders meer.”

U noemde Hillary Clinton ooit een ‘duivelin in wijwater’ omdat zij als minister van Buitenlandse Zaken het conflict zou hebben opgepookt.


Ik ben blij met Trump. Hij ziet wat ieder normaal mens begrijpt: dat de Verenigde Staten moeten stoppen met het ondermijnen van landen die grondstoffen bezitten. Het streven naar een unipolaire wereld door de Amerikanen is het grootste probleem. En Trump begrijpt dat de radicale islam een groter gevaar is dan Rusland. Wat kan mij het schelen dat hij af en toe zijn broek uittrekt? Als Trump geopolitiek uitvoert zoals hij belooft, dan ziet de toekomst er positief uit. Dan komt het tot een vergelijk met Poetin. En hopelijk komt er dan een oplossing voor Syrië en keert de vrede terug.

U begrijpt dat uw analyse controversieel is en op veel kritiek stuit?

Ik spreek uit eigen observatie. En niemand hoeft mij te geloven, hè? Maar ik weet één ding: de media kunnen met hun berichtgeving bijdragen aan de uitmoording van het Syrische volk, of zij kunnen de Syriërs helpen. Helaas zijn er onder journalisten te veel meelopers en flauwe zakken.

(Bron: ad.nl)

Europa delendam esse

  

De directeur generaal van de VN organisatie voor migratie stelt dat de migratie vanuit Afrika naar Europa opgevoerd moet worden. Hij richt zich met deze boodschap tot het World Economic Forum in Davos. Een in het geheim opererende eliteclub waar ook de voltallige top van het Nederlandse kabinet aanwezig is. Deze directeur-generaal heet William Lacy Swing. Maar vergeet zijn naam, hij is gewoon een functionaris. Hij is de baas van de migratietak van de VN, The International Organization for Migration (IOM), een zogeheten inter-gouvermentele organisatie. Dat wil zeggen een niet-democratische eliteclub die zich niet hoeft te verantwoorden bij de bevolkingen. De standpunten van het IOM komen dan ook voort uit die wereldelite, die er zo haar geheel eigen logica op na houdt.

Het standpunt werd gepubliceerd in de Engelse linkse elitekrant The Guardian. Er wordt een gluiperige argumentatie in gevoerd, die moet leiden tot de versnelde omvolking van Europa: Minder Europeanen, meer Afrikanen. Met andere woorden: Europa moet veranderen in Afrika. Een toestand van aanhoudende, primitieve, gewelddadige chaos.

Die redenaties gaan altijd volgens hetzelfde patroon, daarom is het goed er eens naar te kijken.

Allereerst stelt de VN baas fatalistisch vast dat er nu eenmaal niets aan te doen is: de migratie naar Europa is een gegeven. Want er worden nu eenmaal minder Europeanen geboren. Het onderwerp ‘bevolkingspolitiek’ is dus kennelijk al zozeer een taboe, dat het buiten het debat is geplaatst. Vervolgens wordt gesteld dat er als gevolg van de vergrijzing minder arbeidskrachten zullen zijn. Het feit dat Europa steeds meer een kenniseconomie is geworden en dat er door automatisering ook steeds minder werkkrachten nodig zijn, wordt volledig door hem genegeerd. Het feit dat ‘minder mensen in Europa’ misschien ook helemaal niet zo slecht is (kijk eens naar de overbevolking in en rondom Nederland) negeert hij ook. Logisch. Komt niet uit in zijn manipulatieve plaatje: Mass migration to Europe isn’t going to end – not for decades. Economists forecast that with Europe’s birth rate falling and its native-born population rapidly ageing, the continent’s available labour force is contracting. In fact, Europe faces a worker shortage measured in the millions until at least 2050.

Vervolgens stelt de, als het hem uitkomt graag fatalistische, VN baas vast dat de bevolking in Afrika nu eenmaal verdubbelt. Dus ja; je hebt een bevolkingsexplosie in Afrika en een bevolkingsimplosie in Europa, ziedaar, twee communicerende vaten, niks meer aan te doen toch? De zwarte Afrikanen stromen in, de blanke Europeanen verdwijnen. Dit proces wordt als onvermijdelijk voorgesteld, de desastreuze gevolgen ervan voor de Europese beschaving worden genegeerd. Jammer dan, zegt de VN: And with Africa’s population expected to double during that same period (and African economies unlikely to create jobs fast enough to absorb the emerging talent), there is simply no way two opposites – ageing Europe and youthful Africa – won’t attract.


Maar ergens voelen ze bij de VN ook wel aan dat er een addertje onder het gras zit. Want de Europese volkeren lijken dit massaal niet te willen. Daar moet dus een gruwelijk lulverhaaltje aan geplakt worden. Weet je wat we doen? We maken de illegale migratie legaal! We can start by abetting regular migration. En waar de VN tot nu ieder politiek ingrijpen negeerde, komen ze hier met een hele reeks maatregelen om de migratie te bevorderen: sneller visas uitdelen, kennismigratie bevorderen om zo de toch al catastrofale staat van het Afrikaanse continent nog verder te ondermijnen en daarmee de migratie nog verder aan te wakkeren. Het is een plan van apocalyptische proporties: We can assist those fleeing conflict with temporary protective status that offers asylum-seekers safety, but not permanently. We can accept young workers with short-term employment visas, while at the same time offer higher-skilled migrants student visas, which pay long-term dividends to issuers both by filling current labour gaps while generating higher incomes for migrant families for years to come.


Vanuit het niets komt de VN baas dan ineens met een stelling: door meer legale migratie loopt de illegale immigratie terug! The more regular migrants can earn, the more irregular migrants can stay at home. Dat is natuurlijk leugenachtige kletskoek van iemand die dat zelf ook allang weet. Als iets migratie aanwakkert, dan is het juist eerdere migratie. Dat zijn de zogeheten netwerkeffecten die jaar in jaar uit door de wetenschap zijn vast gesteld. We zagen het in Nederland ook: Eerst heeft de bestuurselite de gastarbeiders, tegen de wil van de bevolking in, hierheen gehaald, vervolgens kwam de ‘gezinshereniging’ in Nederland, daarna kwamen de illegale stromen.

Het legaliseren van de illegale migratie zal het migratieproces dus versnellen. En dat is precies de bedoeling. In een tweestappenplan: 1. Door een fatalistische voorstelling van zaken de migratie laten gebeuren. 2. door het legaliseren de migratie vergroten.

O, wacht, die VN waanzin wordt nog ‘onderbouwd’ ook. Met historische vergelijkingen die kant noch wal raken, bijvoorbeeld omdat ze niets te maken hebben met de stelling dat legale migratie de illegale migratie zou beperken. (Het ging bovendien in het verleden om groepen mensen die wel iets bijdroegen.) This shared-wealth model has worked for centuries, starting with the Irish, Scandinavian and Mediterranean migration waves that left Europe in the 1800s, when the possibility of thousands earning livelihoods abroad let millions remain behind. It happened again after 1989, when Poles, Romanians and citizens of other post-communist regimes flocked (not always with legal work papers) to jobs abroad that kept their people housed and fed – and their infant democracies from collapsing into chaos.

U wordt dus geacht stapelgek te zijn. Maar dat is niets nieuws. De bestuurselites gaan er allang van uit dat u stapelgek bent. U denkt namelijk met uw onderbuik. U bent niet goed wijs. en daarom doet uw stem niet mee. Alles wordt achter uw rug om beslist in Davos en bij de VN.

En dan, als sluitstuk, komt het ‘emotionele argument’, dat voor de VN dient als chantagemiddel: er verdrinken nu mensen! Last year, almost 7,500 paid with their lives. Ja, malloten bij de VN, maar waarom verdrinken die mensen? Omdat ze weten dat ze, eenmaal geland in Europa, kunnen blijven! Ze nemen dus het risico. Mensen verdrinken door jullie smerige beleid, wat achter gesloten deuren in Davos wordt klaargestoomd om zo de oorspronkelijke bevolking van Europa, die een ongekend groot beschavingsniveau tot stand bracht, kapot te stampen.

Zo stort de VN ons in de ondergang. Welbewust. En in het geheime overleg in Davos wordt dat met applaus onthaald.

Er is ook goed nieuws: De komende president van de VS zal niet in Davos zijn.

(Joost Niemöller)

De maagd en het monster

  
Links het Antoine Wiertz museum, rechts de oprukkende gebouwen van de Europese Unie. 

Portrait of the artist as a president

  
Gisteravond hield de Amerikaanse president Barack Obama zijn afscheidsspeech. De Vlaamse pers keek mee en zag dat het goed was, meer dan goed zelfs. Vooral De Standaard, die zich de laatste jaren heeft opgewerkt tot de kampioen van de politieke correctheid, was lyrisch. Buitenlandjournalist Steven De Foer vond dat er tijdens Obama’s toespraak een sfeer heerste als op een rockconcert. Groter compliment kun je een glimmende en afgeborstelde president van de Verenigde Staten wellicht niet maken. Het was de bekroning van een lofzang die al minstens een week bezig was. 

Bij zoveel bewondering vraagt een mens zich natuurlijk af: wat is hier aan de hand? Wat me opviel bij het bekijken van het samenvattende filmpje van Obama’s toespraak was het feit dat hij het luidste applaus kreeg toen hij verklaarde zich altijd verzet te hebben tegen de discriminatie van de Muslim-Americans. Hoeveel moslims zouden er in de zaal gezeten hebben? Niet veel, vermoed ik. Dus vanwaar dat enthousiasme over uitgerekend dit punt? En dan nog een paar dagen nadat er in Amerika alweer een moslimaanslag had plaatsgevonden. Hebben die Amerikanen dan werkelijk hun verstand verloren? 

Ik ben bang van niet. Ik denk dat ze juist heel goed weten wat ze doen. En met ‘ze’ bedoel ik figuren als Obama en degenen die achter hem staan. De leidende elite dus. Dezelfde elite waartegen het Amerikaanse volk in opstand is gekomen door Donald Trump als opvolger te kiezen. Trump is het tegenovergestelde van Obama: de schoonzoon waarmee je je dochter NIET naar huis wilt zien komen. Obama moet het dus wel bont gemaakt hebben dat de gewone Amerikanen een steenrijke brulboei als Trump tot president verkozen hebben. Daarover zul je in de Vlaamse pers echter weinig of niets vernemen.

Gelukkig is er nog het internet, en daar kon je stemmen horen die beweerden dat die acht jaar Obama een ramp waren voor Amerika en de wereld. De vraag is natuurlijk of je die stemmen kunt vertrouwen. Op het internet kan om het even wie om het even wat zeggen. Toch kun je met een beetje gezond verstand al een heel eind komen. Zo kun je, alle tegenstrijdigheden en relativeringen ten spijt, één ding met zekerheid vaststellen: de Vlaamse pers – met De Standaard en De Morgen op kop – vindt opinie belangrijker dan feiten. Feiten moeten ‘geframed’ of gekaderd worden, anders zouden ze door de lezers wel eens verkeerd kunnen begrepen worden.

‘Laat het denken maar aan ons over’, dat is in een paar woorden de mentaliteit die de Vlaamse pers beheerst. Zo’n mentaliteit is 19de eeuws, daar kan geen twijfel over bestaan. Ze strookt absoluut niet met het moderne bewustzijn dat ten grondslag ligt aan de democratie. In een democratie denkt de bevolking zelf, ze laat dat niet over aan haar ‘leiders’. Dat een dergelijke achterhaalde mentaliteit heerst in de pers en de media betekent dat men (ook) daar niet zelf denkt. Men laat het aan anderen over. En die ‘anderen’ dulden geen tegenspraak. Echte dissidente stemmen halen de krantenpagina’s nooit. De uitzonderingen bevestigen die regel. 

Het moet voor intellectuelen – en zeker voor intellectuelen die vinden dat de bevolking het denken aan hen moet overlaten – een diepe vernedering zijn om hun denken door anderen te laten bepalen. Nochtans lijken ze daar geen last van te hebben, wel integendeel. Hoe doen ze dat? Hoe bewaren journalisten hun zelfrespect als ze verplicht worden geestelijk mooi in het gelid te lopen? Het antwoord luidt: door middel van de kunst. Niet alleen maken ze van het ‘framen’ een kunst, maar ze trekken de hele verslaggeving in de artistieke sfeer. Immers, feiten bestaan niet, ze worden geschapen. En dus concentreren ze zich op dat scheppen.

Het gevolg is dat ze in een scheppingsroes raken. Een beetje kunstenaar weet hoe bedrieglijk die scheppingsroes is. Hij kan weliswaar niet zonder, maar hij moet er zich voortdurend tegen verweren. Als intellectuelen zich echter op het gebied van de kunst begeven, dan vermengt hun intellectuele arrogantie zich met de artistieke hoogmoed en worden ze zo high dat afkicken vrijwel onmogelijk is. Het wereldje van pers en media is dan ook in hoge mate verslavend. Wie er eenmaal deel van uitmaakt, raakt er nooit meer van los. Het is een wereld waar alles ‘beter’ is, of althans zo wordt ervaren.

Op die manier – ik kan er geen andere bedenken, behalve natuurlijk het klassieke ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ – verdoven journalisten de schaamte die ze diep in hun hart voelen als ze hun eigen denken inruilen voor dat van een ander. En wie mag die ‘ander’ dan wel zijn? Wel, hun enthousiasme over president Obama licht al een tipje van de sluier op. Die ander is Amerika. Het is Amerika dat dicteert wat de Vlaamse pers schrijft. Hoe valt anders die – duidelijk georchestreerde – lofzang te verklaren op een president onder wie Amerika zijn gewone oorlogszuchtige zelf is gebleven? 

Maar waarom dan die hevige afkeer voor Donald Trump die – op even duidelijk georchestreerde wijze – al maanden door het slijk gesleurd wordt in diezelfde pers en media? Trump is toch ook een Amerikaan? Hij is zelfs Amerikaanser dan Obama. Maar Trump vertegenwoordigt niet het Amerika dat de wereld wil beheersen, hij vertegenwoordigt het Amerikaanse volk dat zwaar te lijden heeft onder de heerszucht van haar elite. Natuurlijk maakt Donald Trump zelf deel uit van die elite en de kans is klein dat hij het werkelijk zal opnemen voor de Amerikaanse bevolking, maar … hij is geen kunstenaar zoals Barack Obama. Hij is niet zoals de intellectuelen van pers en media.

Wie de afscheidsspeech van Obama heeft gezien, kan er niet aan twijfelen: dit is een acteur van formaat, een schitterend redenaar. De manier waarop hij zijn publiek bespeelde en erin slaagde het keer op keer in luid gejuich te doen losbarsten, dat was ‘van de kunst’. Wat de journalisten tot hun gênante lofprijzingen bracht, was de zelfherkenning. Obama is één van hen: iemand die, net als zijzelf, de leugen tot een kunst verheven heeft. Trump is heel anders: hij zegt op een onbehouwen manier dingen die waar zijn. Of hij ze ook meent, is een andere zaak. Waar het hier om gaat is dat hij de (artistieke) schijn tegen heeft.

En juist die schijn is uiterst belangrijk. Ik heb ooit een toespraak van Obama grondig geanalyseerd en kwam tot de verrassende vaststelling dat de man de waarheid sprak. De letterlijke betekenis van zijn woorden was namelijk dat hij de wereld wilde beheersen en daarvoor alle middelen zou aanwenden. Dat is precies wat hij gedaan heeft en wat Amerika al minstens honderd jaar doet. Maar hij slaagde erin dat op zo’n manier te doen klinken dat hij … de Nobelprijs voor de Vrede kreeg en door de wereld beschouwd werd als een vredesduif. Om dat voor mekaar te brengen moet je een … kunstenaar zijn. 

Obama, zo stond het in de krant, heeft maandenlang gewerkt aan zijn afscheidsspeech. Het zal wel zijn. Wie zoveel weerzin opwekt bij de Amerikaanse bevolking dat ze liever stemt voor een halve barbaar als Donald Trump dan voor een klassieke afgeborstelde president, moet het wel heel bont gemaakt hebben. In de ogen van vele Amerikanen (en niet-Amerikanen) was Obama’s regeerperiode een ramp. Of dat inderdaad zo was, doet er hier even niet toe. Waar het om gaat is dat hij er tijdens zijn afscheidsrede in slaagde om het beeld op te roepen van een haast volmaakte president, wiens regering een grandioos succes was. 

Wat vandaag in alle kranten breed wordt uitgesmeerd, is een kunstwerk. Het verhult – en onthult tegelijk – dat Amerika de ‘ander’ is die de lakens uitdeelt in Europa en die het Avondland op alle gebieden tot slavernij dwingt. Zou het echt toeval zijn dat de Europese slaafsheid vernederende diepten bereikt op het moment dat een halve moslim Amerika leidt? En heeft het echt niks te betekenen dat hij tijdens zijn afscheidsspeech het luidste gejuich oogstte toen hij het opnam voor de moslims? Of onthulde hij op die manier juist de verschrikkelijke waarheid dat Amerika door middel van de moslims Europa probeert te breken?