De weg van Michaël

  

We leven in de tijd dat Michaël zich wil openbaren. Maar hij dringt zich niet op. We moeten de openbaring van Michaël zelf tegemoet treden. Daarvoor zijn twee dingen nodig. 

Om te beginnen moeten we inzien dat ons denken slechts een spiegelbeeld is van de werkelijkheid. Als het dat niet was, zouden we er niets aan hebben. Van dit spiegelkarakter moeten we ons bewust worden. Daarmee werken we Lucifer tegen, die ons denken substantie wil geven, alsof het werkelijkheid was. Maar onze gedachten hebben geen substantie, ze zijn louter beeld. Het volstaat daaraan te denken om de kracht van Michaël op te roepen, die ons wil wijzen op wat sterker is dan de gedachten. Als moderne mensen besteden we alleen aandacht aan onze gedachten, en dat maakt ons zwak. We leven op verschrikkelijke wijze onder de slavernij van het intellect. We zenden (vanuit de diepere lagen van ons wezen) niet datgene in onze gedachten dat erin thuishoort. 

Wat we ten tweede nodig hebben om Michaël tegemoet te treden, is de wil om onze wensen (en daarmee ook ons willen) te bevruchten met de realiteit van het bovenzinnelijke kennen. We moeten het bovenzinnelijke karakter van het Mysterie van Golgotha ernstig nemen, want het wreekt zich bitter als we dat niet doen. Er bestaan geen historische bewijzen voor het bestaan van Christus omdat het juist de bedoeling was dat de mens alleen via het bovenzinnelijke toegang kreeg tot het Mysterie van Golgotha. 

Deze twee dingen moeten we in ons tot leven wekken. Eerst het bovenzinnelijke schouwen in de zintuiglijke wereld: dat is de michaëlische weg. En vervolgens, als voortzetting ervan: het vinden van de Christus-impuls in de wereld die wij als bovenzinnelijk hebben leren kennen.

Daarmee zijn tegelijk de diepste impulsen van het sociale vraagstuk beschreven. Dat vraagstuk kan nooit opgelost worden met onze huidige abstracte manier van denken. De mensheid gaat een zware strijd tegemoet, we staan nog maar aan het begin. De oude impulsen van de aarde-ontwikkeling zullen deze strijd ad absurdum voeren en zullen een catastrofe ontketenen waarvoor geen politieke, economische of geestelijke remedies te vinden zijn in de apotheek van het verleden. Uit dit oude verleden stammen de oorzaken die Europa naar de afgrond hebben geleid, die Azië en Amerika tegen elkaar zullen opzetten en die een strijd voorbereiden die de hele aarde in zijn greep zal krijgen. Deze ontwikkeling leidt naar de waanzin en kan alleen worden tegengegaan door wat mensen op weg zet naar de geest. En dat is de weg van Michaël die zijn voortzetting vindt in de weg tot Christus. 

(Rudolf Steiner)

GA 194 – Dornach, 23 november 1919