Ecrin de merde

20140326-171442.jpg

Onder de titel ‘Zwaar weer voor de cultuur’ schrijft Jan Van Hove in de krant van gisteren over het succes van het Front National in Frankrijk.
Dat baart hem zorgen, want het FN – ik citeer – ‘wekt niet de indruk bijzonder cultuurminded te zijn, om het zacht uit te drukken.’
Dat is natuurlijk erg, want hoe valt het moderne leven te verdragen zonder cultuur, dat wil zeggen zonder boeken, zonder muziek, zonder schilderijen, zonder films, zonder televisie, zonder toneel, zonder dans, zonder mooie kleren, zonder gastronomie, zonder mooie huizen, enzovoort?
Wat blijft er nog over om voor te leven zonder dat alles?
Werken, geld verdienen, ons voortplanten, ons voeden, sex?
Klinkt tamelijk ondraaglijk als je ’t mij vraagt.

Ik zou het dan ook roerend eens zijn met Jan Van Hove en zijn bezorgdheid, ware het niet dat hij het begrip cultuur heel anders invult dan ikzelf.
Voor hem is ‘cultuur’ in de eerste plaats ‘hedendaagse cultuur’.
Hij huivert dan ook als hij verneemt dat het Front National in Reims een centrum voor … figuratieve kunst wil oprichten.
Hij schudt het hoofd: ‘het heimwee naar goede oude landschappen, zeezichtjes en bloemstillevens gaat maar niet over.’
In de onderbuik van de samenleving broeit nog altijd het verlangen naar de kunst van weleer, toen de schilders nog schilderden en de beeldhouwers nog beeldhouwden.
En naast dat verlangen broeit ook de afkeer van de moderniteit en de elitaire cultuurkringen.
Een kopstuk van het Front National heeft het zelfs bestaan om een Centrum voor Hedendaagse Kunst een écrin de merde te noemen, een juwelenkistje voor stront.
Stel je voor!
Wat een cultuurbarbaren!

20140326-184519.jpg
(‘Un peu de tendresse bordel de merde!’ – Festival d’ Avignon)

Tja, het is maar hoe je ’t bekijkt.
Voor mij is cultuur: Bach, Chopin, Haydn, Rubens, Van Eyck, De Braekeleer, Tsjechow, Thomas Mann, Rilke, Felix Timmermans, de Sint-Romboutstoren, Titanic, Desperate Housewifes, enzovoort, enzovoort.
Mijn lijstje is héél lang en er staat vanalles op.
Maar wat er niet op staat, is de zogenaamde Hedendaagse Kunst.
Ik heb die ‘cultuur’ helemaal niet nodig om het moderne leven draaglijk te maken.
Ik zou het zelfs niet als een verarming beschouwen als ze in het niets verdween.
WEL INTEGENDEEL.

Wat Jan Van Hove tot bezorgdheid stemt, stemt mij dus tot vreugde.
Tja, die dingen gebeuren.
Wat voor de één cultuur is, is het voor de ander niet.

Maar is dat niet juist de kern van de multiculturele samenleving?
Is dat niet juist wat diversiteit betekent?
En pluralisme?
En verdraagzaamheid?
En respect?
En openheid?
En noem maar op?

Mij kan het niet schelen dat mensen Hedendaagse Kunst maken.
Voor mijn part mogen ze zoveel SMAKs bouwen als ze maar willen.
Leven en laten leven, vind ik.
Maar als ‘hedendaags’ betekent dat er geen andere kunst meer mag bestaan, dan pas ik.
Als Jan Van Hove cultuur identificeert met Hedendaagse Kunst, dan vraag ik hem:
Waar haal je het recht om datgene wat jij cultuur noemt uit te roepen tot dé (enige echte) cultuur, en wat ik cultuur noem af te doen als iets wat geen recht van bestaan meer heeft?
En waar haal je de culot om dat te doen in naam van de verdraagzaamheid, de diversiteit en de multiculturaliteit?
Hoe kom je er in godsnaam bij om iedereen die een andere kijk op cultuur heeft af te doen als onverdraagzaam, bekrompen, extreem-rechts, fascistisch en wat er al niet meer in dat goed gevulde scheldwoordenboek van je staat!
Toegegeven, Jan Van Hove gebruikt die scheldwoorden nu even niet, maar de minachting voor iedereen die anders denkt dan hij is duidelijk voelbaar.

Hij besluit zijn stukje met de zin:
‘Zoveel is zeker: voor de culturo’s is er nog werk aan de winkel.’

Wat zou hij dáármee bedoelen?
Dat de culturo’s nog hard zullen moeten werken aan hun verdraagzaamheid?
Of dat ze er nog een flinke klus zullen aan hebben om hún visie op cultuur door te drukken en andere visies het zwijgen op te leggen?

Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat het niet het eerste is.

20140326-184111.jpg
(Het Festival van Avignon verlaat Avignon als het Front National er aan de macht komt)

Advertenties